THƯ GIÃN
Tiền đi có nhớ ví không. Ví thì há mỏ ngồi mong tiền về. Tiền đi chẳng giữ lời thề.

chi tiet
Chỉ có thể là Nobita mới nghĩ ra được...

chi tiet
Một giáo viên đưa ra bài học về sự lưu thông của máu. Cố gắng để làm cho vấn đề rõ ràng hơn, ông nói: "Bây giờ, nếu tôi trồng cây chuối, như các bạn đã biết, máu sẽ dồn xuống đầu và mặt tôi sẽ chuyển sang màu đỏ".

chi tiet
- Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ 'yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi' trong lời thề kết hôn.

chi tiet
Trang 1